Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

bàn tayCategory: , Tag:
12/20/2009 08:36 am
bàn tay nắm lấy bàn tay
nghe hương tình ái chuyền tay vào lòng
nghe sương hàn lạnh mùa đông
nghe tìm đập nhịp dập dồn yêu thương


nhớ em thu hẹn chiều vương
lá rơi lót thảm nẻo đường ta đi
nhớ em anh vẫn khắc ghi
bao lời hò hẹn thầm thì thuở nao


tay em nắm chặt lời trao
đường về nhẹ bước hôm nào trong mưa
bàn tay nắm chặt lòng chưa
tình ta mãi đẹp  mây mưa thỏa lòng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét