Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

ru emCategory: , Tag:
12/20/2009 06:07 pm
ví dầu bao lá có rơi
lá rơi bao lá chẳng rời cánh yêu
thương em thương lắm thương nhiều
muốn ru em ngũ suốt chiều trời đông


nhìn em say ngủ  giấc nồng
má đào phơn phớt môi hồng đắm say
muốn môi môi tựa môi ai
nhở ai thức giấc lở say hương nồng


hoa trinh xin gởi  vườn hồng
đợi ngày pháo nổ thỏa lòng ước mơ
em ơi hãy đợi hãy chờ
ru em giấc ngủ mộng mơ cỏi tình
Quang Minh at 12/21/2009 01:03 pm comment
bao đêm dai tim anh trăn trở nó gọi em nó nói tiếng yêu bóng hình ai in đậm tim nhiều nó vẫn biết một điều khờ dại   nó bảo gió đưa ai trước ngỏ trải hoa lòng quì tỏ yêu thương nó biết lắm em dường bướm lạ nó chỉ là một kẻ thứ ba nhưng than ôi phép lạ tình trường sao tréo ngoặc tơ vương sầu thảm nó mong có  một ngày  tươi sáng bó hoa tình em nhận cầu hôn nó chẳng dám mơ tiên bướm trắng nó chỉ xin hai tiếng yêu em tim của nó không còn trăn trở em ơi em nàng thơ của nó em là bó đuốc đuổi đêm đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét