Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

TỰ TÌNH


TỰ TÌNH

Category: , Tag:
11/11/2009 09:08 am
TỰ    TÌNH
 ******

HY vọng trong lòng vì đại đạo
SINH linh đau khổ lắm dường bao
VÌ nghĩa tâm bào đồng nhứt thể
NHÂN gieo đất phật gặt quả cao
LOẠI hẳn độc tam đang tìm ẩn
QUÊN đi khí ngũ nổi ba đào
THÂN nầy nguyện gởi vào cỏi phúc
MÌNH phải vì người tu mới mau
       **************
XUẤT ngoại khơi khơi sóng vổ dồn
NGÔN ngữ bất đồng nổi hàn ôn
DỊU dợi tâm tư hồi suy tưởng
DÀNG dềnh trí nảo nẩy bôn chôn
KHÔNG  hẳn thân nầy xa xứ sở
THÌ kia hồn đó ở côn lôn
IM lìm đôi phút thời đại định
LẶNG lặng trong mình đức chí tôn
        *************
TUYỆT diệu vô ngần khi im lặng
ĐỐI bóng diện đèn căn nhà vắng
KHÔNG người cũng chẳng không ta nữa
NÉM trí bâng khuâng tưởng sao băng
LUYỆN chuyền man mác lên thiên đảnh
BẰNG xuyên như thể tận non hằng
TAY ấn chắc y lòng vô ngại
CHÂN nhân chói sáng thật lâng lâng
        ****************
ĐẤNG tạo hóa huyền linh biết mấy
TRƯỢNG cao ngần soi thấu tận mây
PHU tử còn ngũ tứ kinh thơ
THÌ truyền mãi hậu lai xem lấy
TÂM thế nào non khuyết lưỡng nghi
PHẢI chẳng phải sông đầy nước nhẩy
NHƯ đạo người học chữ kính cung
THỦY chung một mực ung dung vậy
        **************

Quang Minh at 11/11/2009 11:08 pm comment
quê hương là chùm khế ngọt hoa sen mây tuyết thảm lót tâm linh
Hoang Tuyet at 11/11/2009 09:52 pm comment
Anh Minh ơi bài thơ này là anh Minh làm đó àh... em thấy anh Minh chắc là phải hiểu rộng lắm.. vì lời thơ của anh Minh sâu sắc quá... làm được bài thơ này là phải học văn nhiều lắm.. và hiểu rất nhiều nữa... bái phục bái phục...
Quang Minh at 11/11/2009 04:26 pm comment
độc tam là tham sân si
Minh Quang at 11/11/2009 01:17 pm comment
Hi Sinh Vì Nhân Loại Quên Thân Mình Xuất Ngôn Dịu Dàng Không Thì Im Lặng Tuyệt Đối Không Ném Luyện Bằng Chân Tay Đấng Trượng Phu Thì Tâm Phải Như Thủy...
Quang Minh at 11/11/2009 10:17 am comment
hoa nầy chị bạn tặng ta quang minh cóp lấy đem qua tặng người thế gian là thế nụ cười tự tình tình tự đời tươi hoa hồng
Minh Quang at 11/11/2009 01:07 pm reply
" LOẠI hẳn độc tam đang tìm ẩn " Anh Minh ơi câu này là độc " Tâm " or độc " Tam "
Minh Quang at 11/11/2009 09:48 am comment
nhìn cá lội lòng ta thư thản nhìn mây bay nhớ bạn vô vàn ai biết chăng ai ai vương vấn khối tình chung khóc hận cho thân  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét