Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Xuân

Xuân
------
xuân đến hồi nao đã mấy phen
xuân mang gió mới tiết xuân chen
xuân biếc hoa đào đua nở nhụy
xuân vàng mai nọ rộ nắng len
xuân hởi nô đùa cành liểu rủ
xuân ơi chợt bởn nhánh loa kèn
xuân lại tình ta thêm thắm đượm
xuân về cánh nhớ nổi người quen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét