Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Xem tướng pháp

 Xem  tướng  pháp
-
tướng tại tâm tướng thiện tướng hiền
mắt nhìn thẳng thanh thoát hoa liên
trán nở rộng nhở như tỏa sáng

mủi thẳng cao chứng tỏ căn duyên
cằm chắc phẳng bao hàm phong nghị
nói ngôn từ chẩm rải người trên
dáng khoan khoai đi đứng nhẹ nhàng
trong hương soái an bình tâm thiện
-
ôi tướng pháp bàn ra lắm chuyện
muốn thanh cao tự nó thanh cao
muốn hàn tục muôn việc hư hao
qua tướng pháp nói sao cũng được
thầy xem tướng coi người như nước
còn coi mình họa phước nan phân
muốn tri nghiệm căn cơ tiềm ẩn
cứ dùng tâm đọ lấy chữ hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét