Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Hoa gió

hoa gió

thoảng như hoa gió sầu đâu
tóc vờn cửa sổ hương sầu bay lan
bâng khuâng chợt thoáng hoa ngàn
thoáng hương mỹ nữ dịu dàng thướt tha ...


tuyệt vời tợ thể gió hoa
mắt u buồn ấy âu là đẹp sao
má hồng môi thắm tơ đào
dáng như liểu rủ ngọc trao khuôn vàng

mùi hương hoa gió bay lan
một thời kỹ niệm đài trang với nàng
trăng kia khuất núi trăng tàn
tình ta còn mãi hương ngàn cao bay

gió hoa dáng vẻ thanh thai
trong tâm lưu tưởng liểu mai má hường
ôm nàng hoa gió vấn vương
hình hoa họa ảo nhở nhường giai nhân

vần thơ ghi chút tình thân
gửi về hư cảnh mấy tần mây thương
ước gì hiện thực mỹ nương
nàng hoa thân ái tận tường toại tâm

để đêm hoài mộng tri âm
để ngày thơ thẩn mỹ nhân của lòng
lời thơ diển tả lòng vòng
con tim trực chỉ má hồng xa xôi

ôm ngang hoa gió tưởng đâu
hương hoa nào dễ phai màu tim tôi
vẩn vơ bướm lượn hoa ngâu
ngổn ngang trăm mối buột đôi với nàng

kìa là sắc nước địa đàng
kìa là đài cát gió ngàn hoa khôi
gió hoa hương gió tim tôi
tìm hoa nàng gió vận sầu con tim

giải lòng tỏa mộng sương mềm
long lanh ánh chiếu ẩn chìm gió hoa
ngân gian ngàn cánh sao sa
tim tôi chỉ một gió hoa hửu tình
.

Hình ảnh: hoa  gió

thoảng như hoa gió sầu đâu
 tóc vờn cửa sổ hương sầu bay lan
 bâng khuâng chợt thoáng hoa ngàn
 thoáng hương mỹ nữ dịu dàng thướt tha 

tuyệt vời tợ thể gió hoa
mắt u buồn ấy âu là đẹp sao 
má hồng môi thắm tơ đào 
dáng như liểu rủ ngọc trao khuôn vàng 

mùi hương hoa gió bay lan 
một thời kỹ niệm đài trang với nàng
 trăng kia khuất núi trăng tàn
 tình ta còn mãi hương ngàn cao bay 

gió hoa dáng vẻ thanh thai 
trong tâm lưu tưởng liểu mai má hường 
ôm nàng hoa gió vấn vương 
hình hoa họa ảo nhở nhường giai nhân 

vần thơ ghi chút tình thân 
gửi về hư cảnh mấy tần mây thương 
ước gì hiện thực mỹ nương
 nàng hoa thân ái tận tường toại tâm

 để đêm hoài mộng tri âm
 để ngày thơ thẩn mỹ nhân của lòng
 lời thơ diển tả lòng vòng 
con tim trực chỉ má hồng xa xôi 

ôm ngang hoa gió tưởng đâu
 hương  hoa nào dễ phai màu tim tôi
vẩn vơ bướm lượn hoa ngâu
ngổn ngang trăm mối buột đôi với nàng

kìa là sắc nước địa đàng
kìa là đài cát gió ngàn hoa khôi
gió hoa hương gió tim tôi
tìm  hoa nàng gió vận sầu con tim

giải lòng tỏa mộng sương mềm
long lanh ánh chiếu ẩn chìm gió hoa
ngân gian ngàn cánh sao sa
tim tôi chỉ một gió hoa hửu tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét