Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

SAY THU

SAY THU

mơ màng nhìn lá cành rơi
thả hồn hòa nhập cảnh trời bao la
say thu bướm lượn muôn hoa
dang tư duy nhở người ta ngất lòng

say thu ánh mắt trong trong
say ai ánh xạ hoa hồng xé tim
nhìn kìa quỳnh hoa nở đêm
nghe thèm chun rượu giọt mềm sóng thu

cạn say quên hết sầu ưu
giai nhân muôn thuở nữ lưu mấy người
đây rằng hoa cúc mĩm cười
đây rằng tình gửi đôi lời thu say

cùng nàng cạn chén trúc mai
sóng thu mắt bể tim ray tóc dài
môi tươi má thắm khoan thai
lưu tim say ngất trang đài yến oanh

thu qua cúc tím trở cành
sầu đong mấy nổi hận dành riêng mang
nhạt nhàu bóng xế thu sang
anh đây bở ngở mơ màng giai nhân

tương tư chuốt chén rượu ngàn
cơn say say tít đêm tàn trăng treo
gió sầu lá rụng bay vèo
tình sầu tan vở tim nghèo chơi vơi

thu say mắt biếc khôn ngơi
đơn côi bóng chiếc không lời thở than
đoạn trường thu mãi cưu mang
say thu say cả trái ngang cuộc tình
 —

Hình ảnh: SAY THU

mơ màng nhìn lá cành rơi
thả hồn hòa nhập cảnh trời bao la
say thu bướm lượn muôn hoa
dang tư duy nhở người ta ngất lòng

say thu ánh mắt trong trong
say ai ánh xạ hoa hồng xé tim
nhìn kìa quỳnh hoa nở đêm
nghe thèm chun rượu giọt mềm sóng thu

cạn say quên hết sầu ưu
giai nhân muôn thuở nữ lưu mấy người
đây rằng hoa cúc mĩm cười
đây rằng tình gửi đôi lời thu say

cùng nàng cạn chén trúc mai
sóng thu mắt bể tim ray tóc dài
môi tươi má thắm khoan thai
lưu tim say ngất trang đài yến oanh

thu qua cúc tím trở cành
sầu đong mấy nổi hận dành riêng mang
nhạt nhàu bóng xế thu sang
anh đây bở ngở mơ màng giai nhân

tương tư chuốt chén rượu ngàn
cơn say say tít đêm tàn trăng treo
gió sầu lá rụng bay vèo
tình sầu tan vở tim nghèo chơi vơi

thu say mắt biếc khôn ngơi
đơn côi bóng chiếc không lời thở than
đoạn trường thu mãi cưu mang
say thu say cả trái ngang cuộc tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét