Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

lệ gió

lệ gió

giọt thương giọt nhớ giọt chờ
anh mơ giọt nhớ anh chờ giọt thương
giọt nầy nặng nợ má hường 
long lanh anh mắt nảo nường lâm ly

giọt tình chẻ cảnh mê si
giọt sầu than thở những gì bên em
giọt sương nặng hạt bên rèm
giọt ân giọt ái anh thèm trăng khuya

giọt tình nặng nợ ai kia
bên trang phây bút nhớ vìa hường nhan
nhở như cánh nhạn lạc đàn
giữa khuya cất tiếng bạn vàng thủy chung

bể sầu hương ái nảo nùng
giọt nhớ xa cách nghìn trùng giai nhân
gửi lời nhờ gió chuyển văn
giọt tình yêu đấy khôn ngăn giọt sầu

xem bài mây gió bồi hồi
gió kia còn tưởng anh thời em mây
gió mây tình mặn u hoài
gió thương mây đã trang đài chơi vơi

gió sầu mây nọ rong chơi
tìm trong bóng nước mây thời hư hao
gió buông giọt lệ nghen ngào
mây ơi có nhớ gió nào trong tim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét