Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Tìm ai

Tìm ai


tìm ai trên khắp ngã đường
vấn vương nổi nhớ dặm trường khôn ngăn
hè sang phượng đỏ đầy sân
bâng khuâng tất dạ khó cầm lệ sa


biết rằng mưa hạ hôm qua
lối xưa vượng đọng cánh hoa úa sầu
lời văn trên ngọn phong lâu
chẻ đôi giọt nhớ chẻ sầu giọt thương


bóng người mờ mịt khói sương
làn hương phượng thắm nhở nhường đâu đây
tìm ai dáng liểu hao gầy
nhành trăng úp mặt tim nầy xót xa


một mùa hạ nửa ngẩn nga
trông về chốn cũ cành hoa úa màu
đêm khuya nhìn ánh trăng sao
tự dưng dạ nhớ má đào trong tim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét