Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Nhớ mong

Nhớ mong

tự nhiên bé bặt tin vang
hay chăng bé đã face sang chốn nào
quang mình ngơ ngẩn rạt rào
bé ơi sao nở hàng rào chấn ngang

mới đây còn có bé sang
phút đâu bé biến trăng tàn theo mây
vào face chẳng thấy bé đây
lòng quang dạ những hao gầy nhớ mong

vì ai quang thảo đôi dòng
lên tin nhắn gửi bóng hồng xa xôi
phải chăng trở ngại blog thôi
cớ chi bé nở buông trôi lặng lờ

mượn trang nhựt ký ghi nhờ
gửi tin đến bé quang chờ hồi âm
vào trang face bé viếng thăm
trong tim quang đã ước thầm có nhau

hạ sầu tháng sáu mưa ngâu
giọt mưa sớm đến chia sầu hai ta
ngỡ trông cánh nhạn trăng tà
mối tình ngưu chức khó mà trùng lai

vào fac bé lại buồn dài
thời gian dòng nọ giải bày được đâu
sông sâu bé nở rút cầu
chận dòng hoài tưởng nhạt nhòa con tim

đầy lời gửi bé nổi niềm
trang thơ trắng xóa chồng thêm gánh sầu
tư nhương dòng nhớ giọt châu
bên đây thương nhớ bóng câu mịt trùng

nhặt thương da diết nảo nùng
tả bài uẩn trạng bảo bùng nguồn tim
biển sầu biển lại sóng chìm
con thuyền trơ trọi bến tìm nơi đâu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét