Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

TÂM SỰ KÚN

TÂM SỰ KÚN
đời gian trá đành đu cành trúc
quên thói hư ngũ dục u mê
muốn ra đi còn chút mẹ quê
đành nấn ná tròn câu hiếu tử
thời kinh tế cạnh tranh xiết nhứ
lòng nhân sinh quên chữ từ bi
hở một chút lửa giận sân si
gây tạo ác xá gì nghiệp chướng
cún đu cành trúc quân tử sướng
thân rổng kìa trăm mắt xem đời
trong tứ thư đức khổng buông lời
chữ tam cang ngũ thường tỏ rỏ
nam nhi nhở sữa mình hiếu tỏa
kìa gái ngoan còn đó tam tùng
học tứ đức tiết nghĩa thảo trung
danh liệt nữ đá bia lưu tạc
chớ thắc mắc cún con hay chửa
hồn thơ xinh họa thửa đêm thâu
bờ vai cún nhỏ nhoi quá thôi
muốn cho mượn vương nhiều vất vả
nhưng cún có vần thơ buồn bả
trút hạt sầu ai đã vương mang
sẽ chia ai trong những chiều hoang
hồn trơ trọi lệ tràn chan chứa
cún cũng muốn khứ lai mỗi bửa
trang phây bút hợp sướng hòa âm
cho trái tim nhen nhún lửa tâm
ấm áp lại lòng ai xa thẩm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét