Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

cảm đề áo tím (tiếp )

cảm đề áo tím (tiếp )

dòng sông nhớ đôi tim ngừng đập
rẻ lục bình hoa tím ngừng trôi
cánh nhạn nhỏ thả cánh âu sầu
mặt trời khuất núi đồi chợt lạnh 
-
đêm trở về trăng vắng buồn tanh
nhớ một người ưu ái lòng anh
đôi mắt đẹp ru hồn quyến rủ
mượn rượu say say mãi tóc xanh
-
nhớ về ai khóe lệ đọng quanh
tà áo tím tim anh ray rức
em có biết lòng anh nóng bức
áo tím yêu ray rức sóng lòng
-
một người yêu nay đã sang sông
còn trơ lại cành hoa tím lạnh
anh nhốt kín con tim chiều lạnh
đem chôn cành hoa tím trong tim
-
tà áo tím từ nay nhấn chìm
nghĩa trang lạnh cô đơn theo gió
hồn vật vờ phất phờ ngọn cỏ
em sang ngang anh cũng đời tàn
-
chỉ còn chăng tiếng dế kêu than
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
đem hoa sầu ảo nảo tim đau
áo tím đâu thạch thảo hồn sầu
-
áo tím ngày nay đã đi rồi
còn gì đâu nữa để mà mơ
con chăng là những trang thơ
tôi se pha bút ngẩn ngơ tình sầu

Hình ảnh: cảm đề  áo   tím (tiếp )

 dòng sông nhớ đôi tim ngừng đập 
rẻ lục bình hoa tím ngừng trôi 
cánh nhạn nhỏ thả cánh âu sầu 
mặt trời khuất núi đồi chợt lạnh 
-
đêm trở về trăng vắng buồn tanh 
nhớ một người ưu ái lòng anh
đôi mắt đẹp ru hồn quyến rủ
mượn rượu say say mãi tóc xanh 
-
nhớ về ai khóe lệ đọng quanh 
tà áo tím tim anh ray rức
em có biết lòng anh nóng bức 
áo tím yêu ray rức sóng lòng 
-
một người yêu nay đã sang sông 
còn trơ lại cành hoa tím lạnh
anh nhốt kín con tim chiều lạnh
đem chôn cành hoa tím trong tim 
-
tà áo tím từ nay nhấn chìm 
nghĩa trang lạnh cô đơn theo gió 
hồn vật vờ phất phờ ngọn cỏ
em sang ngang anh cũng đời tàn 
-
chỉ còn chăng tiếng dế kêu than
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo 
đem hoa sầu ảo nảo tim đau
áo tím đâu thạch thảo hồn sầu
-
áo tím ngày nay đã đi rồi
còn gì đâu nữa để mà mơ
con chăng là những trang thơ
tôi se pha bút ngẩn ngơ tình sầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét