Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

mười thương

mười thương

thương nhau trông nến tưởng sao
mến nhau cau sáu đượm màu trầu xanh
thu về tình ấm lòng anh
cùng nhau chung bước rộn ràng vấn vương 

một thương tài sắc tuyết hương
hai thương môi thắm má hường mắt nai
ba thương vóc liểu mày ngài
bốn thương mái tóc thon dài thả vai

năm thương lời nói khoan thai
sáu thương cung cách hơn ai thiệt tình
bảy thương trí tuệ văn minh
tám thương phẩm hạnh tiết trinh cao ngần

chín thương đây đó sở tần
mười thương muốn đấy ta gần bên nhau
thu về hoa lá muôn màu
phố phường nhộn nhịp đèn sao ngập đường

ước gì ta dạo muôn phương
vui thu hạnh phúc ngát hương cỏi tình
thời gian như ở chúng mình
hồn thu rào rạt chơn tình hương say

thu về nhìn lá rơi bay
bao nhiêu lá rụng láng lai thâm tình
thời gian như thể in hình
mơ màng say đắm sắc khuynh má hường
 

Hình ảnh: mười   thương

thương nhau trông nến tưởng sao 
mến nhau cau sáu đượm màu trầu xanh 
thu về tình ấm lòng anh 
cùng nhau chung bước rộn ràng vấn vương 

một thương tài sắc tuyết hương
 hai thương môi thắm má hường mắt nai 
ba thương vóc liểu mày ngài
 bốn thương mái tóc thon dài thả vai 

năm thương lời nói khoan thai
 sáu thương cung cách hơn ai thiệt tình
 bảy thương trí tuệ văn minh
 tám thương phẩm hạnh tiết trinh cao ngần 

chín thương đây đó sở tần
 mười thương muốn đấy ta gần bên nhau
 thu về hoa lá muôn màu
 phố phường nhộn nhịp đèn sao ngập đường

 ước gì ta dạo muôn phương 
vui thu hạnh phúc ngát hương cỏi tình 
thời gian như ở chúng mình
 hồn thu rào rạt chơn tình hương say 

thu về nhìn lá rơi bay
 bao nhiêu lá rụng láng lai thâm tình
 thời gian như thể in hình 
mơ màng say đắm sắc khuynh má hường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét