Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

tiếc thương bàn tay ngọc

tiếc thương bàn tay ngọc

một giọt sương long lanh
e thẹn vương cành hoa
con bướm vàng hiu hắt
buồn bả bay la đà ...

một đóa hoa hương lạ
chợt nở giữa nắng tà
hồn thơ vương liểu rủ
sầu mộng dưới muôn hoa

vương lòng nơi biển lạ
sóng vổ tình kinh kha
say mê bàn tay ngọc
vung kiếm chí hùng ca

yên đơn tay thuật sĩ
mượn cớ phục nước đi
chặt đôi bàn tay ngọc
dịch thủy anh hùng bi

vần thơ mênh mông nhỉ
ai biết đến làm chi
coi như là mộng ảo
trăng huyền hạ lâm ly

cám ơn người tri kỹ
chia sẽ nửa hồn sầu
vườn hồng nay vô chủ
có kẻ buồn đơn côi

xuân thêu quày dĩ vảng
thời chiến quốc huy hoàng
tiếc thương bàn tay ngọc
ru hồn kiếm khách ca
 — 

Hình ảnh: tiếc thương bàn tay ngọc

một giọt sương long lanh
e thẹn vương cành hoa 
con bướm vàng hiu hắt 
buồn bả bay la đà ...

một đóa hoa hương lạ
chợt nở giữa nắng tà
hồn thơ vương liểu rủ
sầu mộng dưới muôn hoa 

vương lòng nơi biển lạ
sóng vổ tình kinh kha 
say mê bàn tay ngọc 
vung kiếm chí hùng ca 

yên đơn tay thuật sĩ 
mượn cớ phục nước đi 
chặt đôi bàn tay ngọc 
dịch thủy anh hùng bi 

vần thơ mênh mông nhỉ
ai biết đến làm chi 
coi như là mộng ảo 
trăng huyền hạ lâm ly

cám ơn người tri kỹ 
chia sẽ nửa hồn sầu
vườn hồng nay vô chủ
có kẻ buồn đơn côi

xuân thêu quày dĩ vảng
thời chiến quốc huy hoàng
tiếc thương bàn tay ngọc
ru hồn kiếm khách ca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét