Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

cảm đề tâm sự nó

cảm đề tâm sự nó
trong cuộc chiến có nhiều nước mắt
có tang thương réo rắt lệ ơi
chuyện đã qua trang trãi thu rơi
giờ hồi tưởng bồi hồi hiện tại
ngày giải phóng toàn dân hoàn khải
ba mươi tám năm phải xa gì
nhớ chuyện xưa kể chút phân kỳ
trong thời loạn sầu bi một thưở
chuyện chiến tranh vẫn còn nổi nhớ
hồn thơ kia xin ở gió ngàn
đời của nó nhiều nổi gian nan
viết ra đi cỏi lòng ngao ngán
buồn cho mình buồn cả tương lai
thưở sơ khai cha hiền xa mãi
xa vợ hiền xa cả con thơ
nó sinh ra trong nổi đắng cay
noi gương cha chiến khu vận tải
lòng thương mẹ vẫn phải xa nhà
nó ra đi vỉnh viển thật xa
khoát cây súng u hoài đất nước
mẹ ở nhà tóc bạc hơn trước
từng từng đêm mẹ ngóng trăng huyền
mong độc lập nó về xum hợp
thật huyền linh giải phóng thiêng liêng
đất nước ta nay liền một dãi
tình bắc nam gắng chảy mây bay
nó trở về nắng ấm xuân mai
xum hợp mẹ láng lay từ mẩu
ánh mắt mẹ lệ ngấn liên hồi
mừng mừng nghẹn tình sâu xúc cảm
nó bây giờ tỉnh lặng không gian
tổ quốc là mẹ nó từ đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét