Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Nhớ mong

Nhớ mong
-
tự nhiên bé bặt tin vang
hay chăng bé đã face sang chốn nào
quang mình ngơ ngẩn rạt rào
bé ơi sao nở hàng rào chấn ngang
-
mới đây còn có bé sang
phút đâu bé biến trăng tàn theo mây
vào face chẳng thấy bé đây
lòng quang dạ những hao gầy nhớ mong
-
vì ai quang thảo đôi dòng
lên tin nhắn gửi bóng hồng xa xôi
phải chăng trở ngại blog thôi
cớ chi bé nở buông trôi lặng lờ
-
mượn trang nhựt ký ghi nhờ
gửi tin đến bé quang chờ hồi âm
vào trang face bé viếng thăm
trong tim quang đã ước thầm có nhau
-
thu sầu tháng bảy mưa ngâu
giọt mưa sớm đến chia sầu hai ta
ngỡ trông cánh nhạn trăng tà
mối tình ngưu chức khó mà trùng lai
-
vào fac bé lại buồn dài
thời gian dòng nọ giải bày được đâu
sông sâu bé nở rút cầu
chận dòng hoài tưởng nhạt nhòa con tim
-
đầy lời gửi bé nổi niềm
trang thơ trắng xóa chồng thêm gánh sầu
tư nhương dòng nhớ giọt châu
bên đây thương nhớ bóng câu mịt trùng
-
nhặt thương da diết nảo nùng
tả bài uẩn trạng bảo bùng nguồn tim
biển sầu biển lại sóng chìm
con thuyền trơ trọi bến tìm nơi đâu
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét