Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Nhớ cha

 Nhớ  cha

ở suối vàng hồn cha hoài vọng
sống hùng anh thác cũng anh linh
tình thâm sâu nghĩa nặng thâm tình

chắc cha hiểu phù minh hộ độ


đời của cha lắm đầy gian khổ
nổi hoài mong thố lộ cùng ai
thời thế loạn sống đúng chí trai
cơn quốc biến nghiêng vai gánh vác


tình thân yêu cha đành tạm gác
nước có yên gia đạo mới an
thà hy sinh bảo vệ giang san
đời con trẻ bình an độc lập

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét