Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

bao giờ

bao giờ

bao giở biển nhớ bắt cầu
sông thương sóng cuộng nổi sầu ra khơi
bao giờ tình thắm trao lời
chén say ta cạn quên đời tha hương

bao giờ trăng khuyết sông tương
đan thành kỹ niệm vấn vương thu sầu
bao giờ tròn ước nguyện cầu
cho ta và đó chung đôi chung hình

thu nay ai thả lục bình
sông thương trôi nổi mối tình chia phôi
mùa thu lá rụng cành côi
tím tình thạch thảo hôm nào nên thơ

thế nay chết cả thu chờ
em về xứ lạ ngẩn ngờ con tim
tình thu nhớ kết trăng đêm
nhớ em anh chết nảo phiền vì ai

bao giờ thuyền lại bến nay
để con mắt mõi mềm say rượu sầu
bao giờ biển nhớ bắt cầu
cho ta và đấy vẹn bầu rượu thơ
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét