Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

em ở đâu

em ở đâu

đêm đông trăng sáng tỏa hiên song
nâng chén trà sen nhớ bạn lòng
em ở đâu sao mờ sao tỏ
nổi nhớ buồn len ánh mắt trong 

tha phương mấy nẻo sầu cay đắng
năm tháng nghe chừng cũng quá xa
em ở đâu lệ ngấn chan nhòa
hồn chua chát mân mê tình cũ

chiều đông lạnh bâng khuâng nổi nhớ
cánh thơ xuân vụt nở lệ lòng
bút nghiêng ngã đôi dòng trắc ẩn
em ở đâu trời hận tình mong

thương ai hởi bềnh bồng nhịp khúc
màn đêm dông bảo lụt nội tâm
em ở đâu từ tận xa xâm
hiểu chăng nào tơ tầm đứt đoan

em ở đâu nhìn hoa thạch thảo
bảo tố nguồn tim bảo tố lòng
trời đông dịu vời ngần mây ảnh
bao nổi u phiền chạnh sầu mong

em ở đâu cõi lòng cơn bão
một cánh bèo trôi ảo nảo đây
con tim anh héo từ đông ấy
theo bóng ai đi dấy tơ sầu
 

Hình ảnh: em  ở  đâu

đêm đông trăng sáng tỏa hiên song
 nâng chén trà sen nhớ bạn lòng
 em ở đâu sao mờ sao tỏ
 nổi nhớ buồn len ánh mắt trong 

 tha phương mấy nẻo sầu cay đắng 
năm tháng nghe chừng cũng quá xa
 em ở đâu  lệ ngấn chan nhòa
 hồn chua chát mân mê tình cũ 

chiều đông lạnh bâng khuâng nổi nhớ
 cánh thơ xuân vụt nở lệ lòng
 bút nghiêng ngã đôi dòng trắc ẩn
 em ở đâu trời hận tình mong 

thương ai hởi bềnh bồng nhịp khúc 
màn đêm dông bảo lụt nội tâm
 em ở đâu từ tận xa xâm
 hiểu chăng nào tơ tầm đứt đoan 

em ở đâu nhìn hoa thạch thảo 
bảo tố nguồn tim bảo tố lòng
trời đông dịu vời ngần mây ảnh 
bao nổi u phiền chạnh sầu mong

em ở đâu cõi lòng cơn bão
một cánh bèo trôi ảo nảo đây
con tim anh héo từ đông ấy
theo bóng đi dấy tơ sầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét