Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Tự tình ( tiếp )

Tự tình ( tiếp )

Lưu luyến lắm lòng dâng lệ đổ
vấn vương nhiều thổ lộ sầu bi
nhớ ngày tách bước kinh kỳ
tòng quân diệt giặc biệt ly trang đài

phút đưa tiển giọt dài lệ ngấn
tay cầm tay thương dẩn chẳng buôn
trách ai nở tạo nổi buồn
khiến đây với đó ngõ hồn rẽ đôi

nơi quan tái trăng soi vạn dậm
nọ hương khuê khuất nẻo sao mai
nhớ chàng thiếp những u hoài
mượn nương gió ngựa thuyền ai gần chàng

giữa chiến trận mơ màng thắng trận
giục trống dồn chiêng dẫn xung phong
càng trông càng ngóng bụi hồng
tưởng ngày trổi khúc chiến công khải hồi

xa trông ngấn lệ âu lả chả
mong chàng về với cả chí hùng
chàng chàng thiếp thiếp tương phùng
lầu son pháo nổ chập chùng đèn hoa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét