Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

Nhớ về đôi mắt ( tiếp )

Nhớ về đôi mắt ( tiếp )

đôi mắt em hướng nhìn da diết
một trời thương mắt biếc yêu thương
một kỹ niệm ưu ái khác thường 
anh xao xuyến hồn tan mắt ngọc

lời thơ anh xẽ dọc con tim
gói đôi mắt diệu huyền xa thẩm
em chớ cười nói anh lẩm cẩm
đôi mắt nào lệ đẩm rèm mi

dưới mắt em là cả trời si
hồn anh chết lưu ly mắt ngọc
đời lảng tử mượn vần thơ đọc
mắt người xa ốc đảo thi nhân

đôi mắt ấy ẩn tình thầm hỏi
dầu cuộc đời đá sõi chớ quên
thương rồi thương lại thương lên
thương dâng mắt biếc thương viền môi thơm

vấn vương lắm tình ươm hạt nhớ
ngọn sóng lòng sao nở chia phôi
tay nầy tay lại bồi hồi
mắt trao lưu luyến dạ thời bâng khuâng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét