Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

tự tình
  tự tỉnh
  lời thơ ấy tự tình chung thủy
  phút đăng trình lòng nghỉ đến ai
  đường phiêu bạt gió heo may
  con tim lưu luyến đắm say bóng hình
  đôi mắt ấy ẩn tình thầm hỏi
  dầu cuộc đời đá sõi chớ quên
  thương rồi thương lại thương lên
  thương dâng mắt biếc thương viền môi thơm
  vấn vương lắm tình ươm hạt nhớ
  ngọn sóng lòng sao nở chia phôi
  tay nầy tay lại bồi hồi
  mắt trao lưu luyến dạ thời bâng khuâng
  gót thu đến bao lần lá đổ
  hạt mưa ngâu lệ nhỏ liên tuông
  tình đôi ta da diết buồn
  chưng cách trở vì nước non cất bước
  gió khôn nhở như lời minh ước
  ánh trăng huyền sương ướt vai gầy
  đành giả biệt bạn trang đài
  đáp tình sông núi hẹn ngày tao ngộ
  anh đi ngày ấy trời mưa đổ
  ngấn lệ chan thổ lộ vì ai
  bước quân ca theo gió bay
  đưa tiển tình ta đáp bài sông núi
  khi lên xe lòng luôn sầu tủi
  trai tim còn gắn gủi mày ngày
  hạt lệ nhòa lan bóng ai
  ngần bao kỹ niệm phất tay tiển biệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét