Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Hoa thạch thảo (tiếp )

Hoa thạch thảo (tiếp )
-
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
áp vào lòng vụt bảo em yêu 
cành hoa tím tơ duyên muôn điệu
màu tím buồn mùa thu đi hoang
-
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
cành hoa sầu cơn bảo từ tim
cánh hoa yêu như hạt sương đêm
anh chờ mãi tơ duyên từ dạo
-
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
nhớ tình ta tan vở thu nào
mùa thu buồn cành hoa hư hao
cành thạch thảo ngắt trao thành ý
-
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
mùa thu sầu thạch thảo còn chi
cành hoa tím nhỏ nhi lưu luyến
anh đi tìm thạch thảo ưu bi
-
ai ngắt đi cánh hoa thạch thảo
ngắt cành hoa anh chỉ mong chờ
bóng hình em tự ở trong mơ
cành thạch thảo hồn thơ trăn trở

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét