Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Thuyền tình

Thuyền tình
thuyền xuôi về bến giang đầu
lòng còn lưu luyến miếng trầu miếng cau
nhớ màu son thẩm má đào
nhở say mắc biếc hôm nào trăng say
thuyền xuôi con nước chảy dài
con tim chảy ngược mày ngài ai kia
thu về bao lá chia lìa
là bao lưu luyến mơ vìa hình ai
nhớ nào men rượu đêm dài
nâng chun rượu thảm u hoài con tim
lệ lòng khô cạn bao đêm
nhặt sầu anh để vào tim chiều buồn
lá rơi bao lá héo hon
là bao ray rức tình son thuở nào
hồn thu còn đó nghẹn ngào
khăn trinh thấm lệ má đào ai kia
hồn ta sâu thẩm trăng khuya
mơ hoa bên ấy mơ vìa bên đây
mong em hạnh phúc tràn đầy
vui vầy duyên thấm đắm say lửa nồng
lời thơ em tả thành dòng
bờ vai em hỏi mượn phòng lệ rơi
lòng sầu biển mộng chơi vơi
ngỏ tim chật hẹp em ơi nặng tình
thu sầu hoa khóc khăn trinh
tình em anh nhớ khắc hình trong tim
dầu bao nghịch cảnh u phiền
mưa ngâu rả riết kết viền nhớ thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét