Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Khóc hoa thạch thảo

Khóc hoa thạch thảo
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
đem vào lòng em bảo nhớ trông
mơ hoa vụt tưởng môt bóng hồng
mùa thu chết cỏi lòng không chết
Hôm ấy nhà ai rợp pháo hồng
Rộn ràng chuốt chén rượu ấm nồng
Hỏi ra mới biết người ta đã
Vừa mới nhận xong đôi nhẫn bông
Thoáng nghe dường thể sóng trong lòng
Em bước theo chồng thế là xong
Còn đâu những tháng ngày mơ ước
Cánh nhạn bay đi hết ngóng trông
Xe hoa rực rở cô dâu mộng
Em đẹp hẳn lên cạnh bên chông
Chồng em oai nhỉ anh ghen tức
Nhặt xác pháo rơi máu rỉ hồng
Từ đây trăng chết đáy sông chờ
Hồn thơ căm lặng dưới biển mơ
Con tim tắt thơ đêm về mộng
Cành hoa thạch thảo ngắt dòng thơ
Mùa thu dạo ấy chết theo nàng
Mùa thu chết rồi mảnh tình tan
Ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
Theo kẻ sang sông hận phủ phàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét