Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Bao giờ

Bao giờ
-
bao giở biển nhớ bắt cầu
sông thương sóng cuộng nổi sầu ra khơi
bao giờ tình thắm trao lời 
chén say ta cạn quên đời tha hương
-
bao giờ trăng khuyết sông tương
đan thành kỹ niệm vấn vương thu sầu
bao giờ tròn ước nguyện cầu
cho ta và đó chung đôi chung hình
-
thu nay ai thả lục bình
sông thương trôi nổi mối tình chia phôi
mùa thu lá rụng cành côi
tím tình thạch thảo hôm nào nên thơ
-
thế nay chết cả thu chờ
em về xứ lạ ngẩn ngờ con tim
tình thu nhớ kết trăng đêm
nhớ em anh chết nảo phiền vì ai
-
bao giờ thuyền lại bến nay
để con mắt mõi mềm say rượu sầu
bao giờ biển nhớ bắt cầu
cho ta và đấy vẹn bầu rượu thơ
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét