Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

bao đêm dai tim ai trăn trở
nó gọi em nó nói tiếng yêu
bóng hình ai in đậm tim nhiều 
nó vẫn biết một điều khờ dại
nó bảo gió đưa ai trước ngỏ
trải hoa lòng quì tỏ yêu thương
nó biết lắm em dường bướm lạ
nó chỉ là một kẻ thứ ba
nhưng than ôi phép lạ tình trường
sao tréo ngoặc tơ vương sầu thảm
nó mong có một ngày tươi sáng
bó hoa tình em nhận cầu hôn
nó chẳng dám mơ tiên bướm trắng
nó chỉ xin hai tiếng yêu em
em là bó đuốc đuổi đêm đen
tim của nó không còn trăn trở

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét