Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Lá tình yêu ( tiếp )

Lá tình yêu ( tiếp )

trăm năm trong cỏi người ta
cũng vì chữ hiếu người đà sang sông
mượn câu tìm lá diêu bông
cho ai kiếm lá cỏi lòng tái tê

ai về trăm nổi nhiêu khê
còn đâu người mộng si mê ngày nào
thương cho liểu tiếc cho đào
cành lan sao nở lạc vào tay ai

thương ai luỵ nhỏ đêm dài
vào ra thơ thẩn đoạ đài diêu bông
diêu bông chiếc lá thay lòng
lá sầu tan vở tình nồng hương đêm

lá kia còn đấy ai xem
diêu bông tình sử lá bèn vào thơ
diêu bông chiếc lá ngẫn ngơ
hương tình người ngọc ai mơ suốt đời

lá sầu lá giận chơi vơi
cớ chi lại nhặt lá hời diêu bông
giờ đây người đã sang sông
diêu bông còn đợi bóng hồng trong tim
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét