Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

CHÚC XUÂN NHƯ Ý

CHÚC XUÂN NHƯ Ý
-----------
chúc mừng năm mới nước mạnh giàu
chúc xuân độc lập mãi bền lâu
chúc anh chúc chị chung chí lớn
chúc cán công nông giấc mộng hầu
chúc quân nhân dân vươn cảnh khó
chúc trí sơ hàn ý thức sâu
chúc xuân hải đảo bình yên sóng
chúc cả trời nam vạn khởi đầu
Trần Quang Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét