Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Chuyển pháp luân

Chuyển pháp luân
-
chuyển vận chơn khí trong mình
pháp môn sơ yếu tận tình nghiệm suy
luân phiên mỗi pháp tùy nghi
định tâm điều tức ảo phi nhiệm mầu
-
dặn lòng thấp nén hương cầu
tưởng trên thầy tổ ngõ hầu chứng minh
hộ ban bửu pháp huyền linh
định tâm định ý định tinh khí thần
-
cho con ngộ đắc chân nhân
trường sinh bất tử ngũ vân đưa về
tọa thiền bán kiết cận kề
sửa thân ngay ngắn chớ hề chinh nghiêng
-
hít sâu cuống phổi đoạn phiền
thở ra tống sạch khí triền bợn nhơ
lúc ngồi êm lặng như tờ
trước tiên đứng thẳng là cơ bí truyền
-
huỳnh đình cửu chuyển gắng siêng
thái cực khử trượt trợ duyên đoạn nầy
án ma ni bát công dày
ngũ phương kính bái tỏ tài tu mi
-
móng xây cho chắc bắt kỳ
tọa thiền lên xuống ảo phi nhớ thầy
tưởng rằng thầy ngự chơn mây
tinh thần hội hiệp ở rày rốn ni
-
quán tâm kỹ lưỡng a di
kíp khai sáu khiếu kịp kỳ ngươn ba
Di Đà sáu chữ vào ra
bền lòng mặc niệm lánh xa biển trần
-
trung thiên bửu pháp từ ân
trước ba sau chín sáng trân nhiệm mầu
pháp nầy hồi tưởng lời châu
thầy khuyên cố gắng hành sâu pháp nầy
-
như tiền bỏ ống hằng ngày
chí công mài sắt ngày rày nên kim
phân thân bay khắp mọi miền
hồn lìa khỏi xác nhị thiền quái phân
-
vòng sau đảo trước lâng lâng
điền ly chiếc khảm cán cân cho đồng
tây kim tương khắc mộc đông
điều hòa thủy hỏa mới hòng tương sanh
-
hộ thần đại đức trường canh
điểm son khuyên rõ tên dành đạo tiên
hai tám hòa một hống diên
giáng long phục hổ tại miền sông nâu
-
viển tầm biển sóng minh châu
thầy khuyên lập chí pháp mầu thầy ban
vầng hồng chiếu sáng chang chang
thuần dương xuất lộ gươm vàng vung lên
-
sát ngay bạch hổ lằn tên
chém luôn bảy nhát vang rền tài trai
đoạn lìa sanh tử anh tài
chân nhân rực chiếu như lai phản hồi
-
lúc nầy cố gắng ngồi lâu
lâng lâng thần trí chẳng đâu bến bờ
im im măc mặc lơ lơ
man man phẳng lặng lặng lờ mênh mông
-
chẳng ngoài cũng chẳng chẳng trong
thân tâm trống rổng không không trí hồn
đến dây đừng nghỉ bôn chôn
im lìm hơi thở hiệp dồn tinh ba
-
lặng lờ thời khắc trôi qua
càng lâu càng tốt không ta không mình
gọi rằng say điển chơn linh
mát mát lành lạnh thiên đình biết không
-
nghe sao sảng khoái bên lòng
chu lưu khí vận vòng vòng châu thân
huyền linh quang điển từ ân
điển thiêng ban xuống riêng phần ai siêng
-
cùng là hộ pháp chư thiên
ơn trên cha mẫu điển thiêng rọi vào
do lòng cố gắng dồi trao
dày công tu luyện đạo cao đạt thành
-
pháp môn thiền định lưu thanh
giấc thiền bừng sáng riêng dành một chương
ma ha suối ngọt dị thường
ba mươi sáu cái trung ương nuốt vào
-
ba lần đánh ực nuốt mau
đúng trăm lẽ tám quẻ hào đã phân
chà tay thật nóng ba lần
đấp lên thận thủy ấm dần tinh môn
-
hấp tay úp ở nơi trôn
chà sau chà trước hàn ôn dung hòa
lưởng nhản cửa sổ nhà ta
nhớ rằng hấp nóng sáng ra nhản thần
-
bắn cung thì cũng ba lần
chà tay chà cẳng bàn chân cũng chà
bảo tồn sắc diện măn mà
chà cho da thẳng hồng hào tốt tươi
-
lúc ngồi tịnh tịnh thơi thơi
nội đơn cố nấu xong thời ngoại đơn
ngoại đơn diệu pháp cao sơn
giúp cho khí huyết điều ngươn khắp mình
-
trong ngoài luyện tập tận tình
ngăn ngừa bại xuội trường sinh chơn truyền
ai ai rõ thấu diệu huyền
công phu thật kỹ tòa liên sẳn dành
-
người tu lập chí trường sanh
luyện đơn nấu thuốc đạo tràng dày công
tứ thời chuyển pháp lưu thông
ngoài thời niệm phật trong lòng luôn luôn
-
đã tu chớ chuốt sự buồn
nhẫm câu nhẫn nhịn tợ luồng gió qua
Di Đà lục tự vào ra
đó là gia bảo để ta trở về
-
kết luận chuyển pháp giải mê
con đường hồi cảnh cận kề mẹ cha
ân thầy dạy dỗ bao la
công cha dìu dắt tợ là thái sơn
-
khuyến tu huynh đệ kéo đờn
qui y thọ pháp chớ nhờn biếng tâm
tứ thời cố gắng thường hành
hôm nay cực khổ đắc dành quả cao
-
bình thường im lặng niệm vào
A Di Đà Phật nghiệp nào chẳng tiêu
ẩn thân chờ đợi mây đều
tây phương Phật rước phiêu diêu linh hồn
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét