Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Gió xuân

Gió xuân
cỏ hồng theo gió xuân đưa
chong chênh ngọn sóng tình ưa dạt dào
nhớ ai lệ đọng tim đau
vần thơ chẻ nữa trăng vào hiên thưa
tình anh theo gió nhắn đưa
trên trang blog sậm sớm trưa nặng tình
gió tình anh viết riêng mình
đêm khuya ai đó nghỉ tình mở xem
comment đôi chữ nhặt tem
vườn hồng rực nắng cỏ chen lối vào
hỏi rằng ngỏ nhỏ hôm nào
nay còn mở cửa hay rào tường cao
sầu dài dài mải rượu đào
thương ai thương mãi ai nào biết không
câu thơ có viết lòng vòng
vẫn là chữ ái mặn nồng em yêu
gió xuân gió thổi hiu hiu
thổi tình ta lại một chiều phùng lai
tơ tình ta kết lâu nay
càng thân thân nữa niềm say bóng tình
đêm về mở blog quang minh
là em mở cả tim mình ra xem
blog anh tuy chẳng hương sen
nhưng mà nặng nợ tình em gió ngàn
một mai tình dẫu bẻ bàng
vẫn còn hương ái trăng tàn thềm xuân
còn tình ta với mỹ nhân
còn trang thơ nhớ họa vần đêm thâu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét