Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Hồi tưởng

Hồi tưởng
-
xuân nầy hồi tưởng những ngày qua
đọng lại trong tâm rất đậm đà
bình thản đôi dòng ta kể lại
kỹ niệm buồn vui quá thiết tha
-
an thạnh nơi sinh trưởng
dưởng dục nhờ ơn ngoại
lớn lên vượt chong gai
trí tâm tầm đạo thượng
-
mười hai năm đèn sách
do công chị nuôi dạy
biết phân đâu phải trái
chẳng bỏ chữ công danh
-
trải bao khổ nhọc nà
chú cô chẳng đoái mà
lòng buồn buồn tủi tủi
vì hoàn cảnh mất cha
-
luân lưu trôi dạt nầy
xuống tỉnh vĩnh long đấy
gần chú càng thêm nản
ôi đành cam phận hay
-
truân chuyên nơi xứ lạ
làm bạn với cỏ cây
trong tình thương cao cả
để sống lất lây nà
-
khi về nơi sằn dả
gần mẹ vui vui ca
túi cơm đà đùm bọc
thế thời phải vậy đa
-
sống vui nhờ ân cha
thanh tịnh luyện đơn sa
nhờ công thầy chỉ dẫn
biết cội hiểu nguồn nhà
-
trãi gan bày mật lớn
vung chí ẩn lâm sơn
luyện trao tài nam tử
khắc phục long hổ đơn
-
sáng ra đà tịnh tụ
trưa lại chỉ ngồi tu
tối đến lo pháp mầu
khuya thời học đạo nhu
-
sáng trưa tối khuya đó
chẳng lọ cả thời gian
miễn là tâm an nhàn
vui cùng cây với cỏ
-
việc nhỏ chẳng lo gì
việc lớn nghĩ làm chi
trí tâm không bận rộn
thanh bạch thẳng đường đi
-
ngắm mây bay lơ lửng
nhìn lá phất phơ chừng
thả hồn vào cõi tịnh
nghe thân thật lưng lưng
-
vần thơ tôi hồi tưởng
kỹ niệm thuở thiếu thời
hôm nay ngồi viết lại
hồn những thể chơi vơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét