Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Nàng xuân -

Nàng xuân
-
nàng xuân ngấp nghé lầu xuân mộng
sắc thắm xuân hồng loan mắt nai
bến lạ những mong tình trai gái
nhở toan mở khóa chốn thiên thai
-
dặm liểu thêu hoa tóc xỏa dài
má đào môi mộng dáng liêu trai
những toan gửi thúy chàng quân tử
nương tựa tùng quân phận liểu mai
-
 gió lạnh phòng loan tim cô hoạnh
đêm dài trăn trở mắt lệ quạnh
dĩ vảng ngày qua lòng chua xót
người ơi có nhớ mảnh trăng xanh
-
hoa khôi một thuở trời xuân lại
ánh mắt nhu hòa lưu luyến ai
tim lòng vẫn mãi dành người mộng
chờ đợi ngày xuân đấng râu mày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét