Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Đã thệ

Đã thệ
-
bốn bề gió thổi lá khua vang
như gọi hồn ai nhớ đạo vàng
cảnh tỉnh người tu mau vào tịnh
nhắc lòng kẻ trí phải đa đoan
thế sự đang cần trang anh kiệt
sơn hà chờ đợi khách bình than
đã thệ một lòng vì đạo pháp
suốt đời gắng sức cho chu toàn
-
suốt đời gắng sức cho chu toàn
dù bao nghịch cảnh chẳng thở than
đã thệ trước thầy là phải nhớ
chặt dạ bền gan trí đa đoan
hy sinh đời trẻ cho nhân loại
vĩnh biệt tuổi xanh gởi đạo vàng
tim hồng còn nóng còn nghĩa vụ
đến phút tàn hơi mới cười vang
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét