Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Quyết tâm

Quyết tâm
-
vàng thao lẩn lộn thế nhân nầy
quang vinh tủi nhục thật bấy chầy
cám nghĩa sanh thành nên tạm sống
ràng ràng ân đức của cha thầy
tòng bá tuế hàn ai hiểu đặng
bàng hoàng xuân hạ chạnh niềm tây
hướng về trước mặt ôi than thở
càng nghĩ càng rầu cảnh đó đây
-
đó đây tôi vẫn giữ chặt lòng
minh minh vì đạo noi bá tòng
sắt đá vững bền tâm từ thiện
cương quyết khu trừ hổ và long
ngưởn trời trộm khí nhựt nguyệt tinh
nhìn đất định thần an sắc không
sớm tối im lìm tâm thanh tịnh
thảnh thơi ai hiểu viết đôi dòng

-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét