Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Mất ngủ

Mất ngủ
*********
ai thông cảm cho người không ngủ
vận tâm can khí tụ thông lưu
mỗi thời trôi tính một kỳ chu
gom sáu khắc cộng chi nhơn chủ
im lìm tợ thể rùa nghinh rắn
rởn rợn nào như hổ vờn hươu
định tinh thần hội đủ tam nguyên
xung thiên đảnh kết viền bát bửu
***********
muốn vào phẩm hạnh bậc tôn sư
phải trụ tâm viên ý mã trừ
tam độc phủi xong lòng vắng lặng
chơn nhơn tự nhủ cõi an lư
nhứt nhựt suy tư nhứt nhựt quán
nhứt dạ trầm ngâm nhứt dạ như
tam ngươn vận chuyển lên càn đảnh
đủ đầy thủy hỏa lộ thiền sư
***********

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét