Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Ngu

Ngu
ai nói ta ngu ta chỉ cười
nói đau nói đớn chẳng hổ ngươi
người nói bao nhiêu người hứng lấy
gieo nhân gặt quả đấy ai ơi
nhà ta ta ở ta làm chủ
gạo ta ta nấu ta ngồi xơi
mặc cho người nói xuyên càn rở
no bụng ngồi phành bụng thảnh thơi
***************
gió thổi mênh mang ngát cõi thiền
bên tai sóng vỗ sóng liên chuyền
chun trà nhấp những nghe mùi vị
chén rượu khê kha ngấm sướng tiên
cuộc thế xoay vần mặc cuộc thế
tình đời thay đảo kệ đảo điên
tứ thời vận chuyển ngầm cơ thể
lẽ đạo diệu huyền chỉ hiểu riêng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét