Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Người tu

Người tu

người tu tự niệm trong lòng
ăn uống thanh đạm thong dong nhẹ nhàng
ngũ nghê điều độ rõ ràng
không nên cười giởn sổ sàng nói năng

để cho lòng sáng tợ trăng
tâm hồn thanh tịnh huệ đăng hiện bày
người tu tuyệt dục trường chay
gìn lòng chơn chánh như lai nối giềng

tại gia hoặc ở chùa chiềng
thành tâm niệm phật diệu huyền chứng tri
chớ đừng bắt chước chi chi
gò thân ép xác luyện phi cốc phù

tuyệt cốc hại xác người tu
luyện bùa luyện chú mê u thần hồn
chớ tin huyền hoặc bôn chôn
những đồng cốt bóng bói xom làm gì

bền lòng hai chữ từ bi
tham thiền niệm phật A Di ra vào
nhẫn hòa hãy ráng dồi trao
lấy ơn trã oán oán nào chẳng tiêu

đến chừng cất xác hồn xiêu
tây phương trực vãng nhẹ phiêu linh hồn
người tu mặc niệm chơn ngôn
hào quang phật bủa bảo tồn tâm linh

đây lời tâm huyết diệu minh
vào ra đi đứng an ninh tâm thần
người tu ăn ngũ chẳng cần
đủ đầy trí lực có phần cảnh trên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét