Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tiếng gọi

Tiếng gọi
-
trong giấc điệp hồn lâng cảnh thượng
thoảng bên tai tiếng gọi lạ thường
bàng hoàng mở mắt nhìn ngơ ngác
đấng huyền linh cội giác tình thương
cốt nhục thấm tâm bào cốt nhục
thịt xương nghe nối khớp thịt xương
lời châu ngọc rửa lòng con trẻ
đạo diệu huyền lặng lẻ xông đương
-
đấng tạo hóa huyền linh biết mấy
trượng cao ngần soi thấu tầng mây
phu tử còn ngũ tứ kinh thư
thì truyền mãi hậu lai xem lấy
tâm thế nào non khuyết lưởng nghi
phải chẳng phải sông đầy nước nhảy
như đạo người học chữ kính cung
thủy chung một mực ung dung vậy
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét