Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Hy sinh

Hy sinh
-
hy vọng trong lòng vì đại đạo
sinh linh đau khổ lắm dường bao
vì nghĩa tâm bào đồng nhất thể
nhân gieo đất phật gặt quả cao
loại hẳn độc tam đang tiềm ẩn
quên đi khí ngũ nổi ba đào
thân nầy nguyện gửi vào cõi phúc
mình phải vì người tu mới mau
-
hy sinh vì nhân loại quên thân mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét