Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Họa lại xuất gia

Họa lại xuất gia
-
mây xanh có lúc phải quên mình
gió thổi u sầu tan chữ vinh
mây gió kia đà còn chán cảnh
huống chi nam tử ngại tuổi xinh
chí gởi sông nhu thuyền đạo pháp
nguyện cầu điển phật rọi tâm minh
tu mi gắng sức trang hào kiệt
sau thành chánh quả độ nhân sinh
-
thế gian phù phiếm chớ lụy mình
bao bao sự tích nhục và vinh
anh hùng cho lắm nào có được
kẻ ngu ngốc chỉ vốn thật xinh
khôn khôn dại dại u mờ tối
trí trí khờ khờ ở chổ minh
không qua một chữ tu giải thoát
ngàn năm thơi thảnh cõi trường sinh
-
long đong cõi thế quản chi mình
hổ đèn thẹn sách nhục và vinh
giao thời thay đổi bao sự việc
phi nghĩa vô nhân lụy tuổi xinh
thi phú ngâm nga quên sáng tối
tập tểnh tu bồi ánh huệ minh
ẩn chí vun trồng cây phước thiện
danh lợi gác ngoài lo dưởng sinh
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét