Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Xuất gia

Xuất gia

**********
khen trang nam tử sớm quên mình
xóa bỏ tuổi xanh chí trung trinh
quyết nương cửa phật trao dồi hạnh
vui mỏ cùng chuông trong lý kinh
tứ thời lặng lẽ ngưng thần tưởng
sáu khắc im lìm hội ngươn tinh
dù bao công khó vẫn bền tâm
mong ngày đắc đạo độ nhân sinh
*************
khen trang nam tử đã quên mình
xá phủi tình đời chữ nhục vinh
quyết chí tìm tu đường giải thoát
xã thân cầu đạo tuổi còn xinh
bền lòng vẹt ngút mù sương tối
chặt dạ đấp bồi ánh huệ minh
trai quyết tu hành trai mới đáng
sau thành chánh quả tánh tồn sinh
**************
khen thay nhi nữ sớm quên mình
tuổi xanh má phấn không làm vinh
đã định chí cả vào cõi phúc
đem thân cầu đạo lúc còn xinh
nào hay phận liểu hơn nam tử
vượt hẳn mày râu ở chổ minh
chí quyết xã thân vì đạo pháp
mong cầu giải thoát chốn trường sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét