Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tiếng ve kêu

Tiếng ve kêu
**********
vẳng bên tai ve kêu oi ả
than thân mình sao lắm khổ đa
từ thuở bé sống chui dưới đất
trải đổi thay mấy kiếp can qua
thành con ve rền rỉ tiếng than
thở con tạo ôi chao ác lạ
tạo chi ve vạn nổi truân chuyên
ăn sương tuyết niềm riêng tầm tả
**********
nghe ve than lòng sao tơi tả
thương kiếp ve chạnh nổi thân ta
còn bụng mẹ đã kết nghìn sầu
sinh ra rồi trong cảnh mất cha
mẹ khổ đau thủ tiết dưởng nuôi
ngoại sầu thương chung niềm dổ dả
nghỉ phận ve liên cảm phận mình
thương công khó ghi câu sắc đá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét