Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Xuất ngôn

Xuất ngôn
-
xuất ngoại khơi khơi sóng vổ dồn
ngôn ngữ bất đồng nổi hàn ôn
dịu dợi tâm tư hồi suy tưởng
dàng dềnh trí nảo nẩy bôn chôn
không hẳn thân nầy xa xứ sở
thì kia hồn nọ ở côn lôn
im lìm đôi phút thời đại định
lặng lặng trong mình đức chí tôn
-
xuất ngôn
 diu dàng không thì im lặng
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét