Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Chăn trâu

Chăn trâu
-
đem thân lưu lạc tận xứ người
sống thác xem nhờn tợ sương mơi
nào hay dun rủi về quê củ
lam lủ cần cù chẳng hổ ngươi
sáng ra quét dọn chuồng trại sạch
chiều lại thênh thang cắt cỏ tươi
nhẩn nhẩn tại lòng lòng tự hiểu
giáng long phục hổ mĩm miệng cười

-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét