Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Tâm sự

Tâm sự
*******
chuyện chúng mình là sự trợ duyên
lời ước nguyện cho anh tu luyện
lìa gia trang mộng đẹp như tranh
noi gương hạnh đường nhu tiến triển
ôi sức yếu muốn làm đại sự
gặp bịnh đau lả chả ưu phiền
thôi anh về anh lo đạo pháp
em dưới nầy hết dạ năng siêng
********
niêng siêng biển thánh nhớ nhe em
thường đến rừng nhu gội vết đen
vết đen ẩn núp tâm em đó
phải sửa lòng ngay mới có đèn
rét tà sạn mật cao đường huyết
cấp dụng huyền công thử coi xem
thái cực lưởng nghi em hồ hiểu
một dạ công phu hết rối beng
***********
rối beng vốn bởi tâm ta tạo
thọ pháp quy y chẳng đón rào
thả thú trong lòng buông lung mãi
giặc dữ bên ngoài phải xôn xao
gặp cảnh thế nào tùy theo cảnh
vẫn xanh cành lá ngã ngọn chào
nhún mình một chút nên sự việc
giã dại ngu khờ có đâu sao
***********
đâu sao nghĩa lý bao huyền diệu
nhập định tri nguyên mới hiểu nhiều
trời thẫm kia cà còn trong đục
biển sâu nọ đó vẫn phập phiều
đạo pháp huyền vi do suy nghiệm
nhất tâm thành ý mới cao siêu
việc đến phải thời thì cứ đến
lúc đi mặc nó để đi tiêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét