Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Nghĩ ngợi

Nghĩ ngợi
*******
ta đã nghe hồn vào cõi thượng
hào quang vợn sóng giữa sông tương
đạo dường thấm tận trong cơ thể
đời sao thảm nổi chữ sầu thương
nghìn nghìn cây cây vẫn muốn yên
vạn vạn gió gió nào thiết tưởng
tâm tư ơi dâng thấu quê nhà
nguyện cội nguồn ban ân từ lượng
**********
đại đạo chẳng phân nam với nữ
lìa tránh âm dương là chuyện dữ
cô âm bất thành thì nên ung
cô dương bất sanh thì nên ứ
lẻ cơ ngẩu tự nhiên có sẳn
việc âm dương lập địa an lư
người tu sĩ cần suy nghiệm kỹ
thấu diệu huyền trực chỉ thiên tư
***********

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét