Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Vịnh chiếc bóng


Vịnh chiếc bóng
**********
chiếc bóng trãi dài căn nhà vắng
đèn khuya bắt ngọn ánh sao băng
bần thần trí óc khô khô đọng
mõi mệt thân tâm héo héo khằn
suy tư man mác nghe cô độc
nghỉ ngợi bâng khuâng thấy khó khăn
thiếu thốn cái gì trong kiếp sống
đài phen vùng gọi biết hay chăng
*********
đài phen vùng gọi biết hay chăng
tiềm thức yêu cầu nhưng quên bẳng
đời vay hiện tại nợ chất chồng
nên tâm xét kỹ phải khăng khăng
thiếu kia bù lại bằng đạo lý
hụt nầy đấp lấy cái linh căn
một phút gìn lòng muôn kiếp lạc
cho nên đạt đạo khổ vô ngần
**********
cho nên đạt đạo khổ vô ngần
đừng tưởng đạo mầu dễ học chăng
lý rộng nghỉ nhiều càng thêm rộng
hồ trong trăng sáng khó mò trăng
ai lên xứ thượng tìm phật sống
ai xuống miền kinh thấy chị hằng
diệu lý đủ đầy trong trời đất
soi tâm bắt nhịp được truyền chân
*********
soi tâm bắt nhịp được truyền chân
dẫn khí qui căn trí tầm phăng
nhứt khiếu huyền linh thông vạn khiếu
khu trừ nghiệt súc đúng lượng cân
dẫn vụ như hồ mèo rình chuột
đuổi phá ví thể hổ vồ trăn
bền tọa tâm lắng vào ngộ định
cơ nguyên chỉ khởi lúc thượng tầng
************
cơ nguyên chỉ khởi lúc thượng tầng
đợi khi chín muồi mới đưa lần
tận dụng trí óc vào một việc
phá soi đục khoét cái cảnh đàng
ví như đại bác nổ kinh hồn
xem là địa chấn nát sơn băng
khói bay mù mịt trong trời đất
lẹ vượt lằng quang thoát thượng tầng
*************
lẹ vượt lằng quang thoát thượng tầng
bên tai nghe tiếng tách xương phân
làm bốn làm hai làm tám chín
liên chuyền xương sống khặp châu thân
phơi phơi thần trí vào mông mênh
phới phới tâm hồn chốn lâng lâng
đại đạo chuyển tầng mây thứ nhứt
khói tơ vờn vợn trước ngươn thần
***********
khói tơ vờn vợn trước ngươn thần
càng đảnh dường như đeo tảng băng
một dãy ngân hà tuông tuông xuống
từ đầu cho đến khắp châu thân
lắc cắc trong xương kêu liên tục
lụp bụp ở gân vẳng một hằng
suốt ngày khỏe khoắn thân mát mẻ
ít ăn ít ngũ cũng chẳng cần
***********
ít ăn ít ngũ cũng chẳng cần
pháp thực pháp thiền đầy đăng đăng
vờn vợn khói tơ bao phủ lấy
như hầu soi soáy các huyệt ngăn
điển xuống thẳng vào không cản trở
hơi lên vút đến chẳng khó khăn
đốc giọng tợ hồ ngậm cam thảo
tầng mây thứ nhứt đạo điểm căn
***************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét