Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Khai bút đầu xuân nói về chữ tri

Khai bút đầu xuân
nói về chữ tri
-
nếu biết rằng ta thì chẳng ta
đời mong truy nghiệm mới ta bà
không ta kiến tánh ta từ thiện
vì mãi vô trần đạo thích ca
-
thích ca giáo đạo cõi ta bà
mong chúng xa lìa biển ái hà
tứ đế diệu thâm phô truyền giáo
đại thừa kinh phẩm đạo hoằng ra
-
hoằng ra giác chúng bát đạo tâm
thập nhị nhân duyên quyết chí tầm
tứ đế vô lượng khuôn vàng ngọc
đạo vàng họ thích thậm vi thâm
-
vi thâm rằng đạo thích nho tông
người tam bửu tinh khí thần thông
thiên tựu tam bửu nhựt tinh nguyệt
đất chứa tam bửu nước lửa phong
-
lửa phong ly tốn quái hào ly
ngọn lửa bừng trong nổi sân si
rừng đức vun trồng nay cháy sạch
cháy sạch làm sao ngộ từ bi
-
từ bi ngộ diệt tham sân si
người tu sĩ cần suy nghiệm kỹ
ngọn lửa lòng ta phải phủi xong
chuyển lửa tâm thành lửa đại hùng
-
đại hùng lửa triu tâm hành giả
khí hậu thiên chí cả vẩy vùng
nam nhi tử cung trung tựu đảnh
tam bửu lành triền chuyển đạo sanh
-
đạo sanh sanh tử ắt lìa xa
chẳng ở ta bà chẳng giới ba
thanh thoát tâm thần phiêu phiêu bạt
phục hồi cựu vị thỏa niềm ta
-
niềm ta thanh thoát vô vô ngại
chữ đạo tự tâm chẳng tự ngoài
trực giác mỗi người mỗi ý định
định ai nấy biết ngộ lý hay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét