Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Cõi tạm

Cõi tạm
cõi tạm chằng qua là ở tạm
tạm thân để luyện đạo già lam
lam lủ cần cù con phật tử
tử sanh phó mặc nghỉ sao kham
kham khảm chi nhiều mệt thân trí
trí tri cho lắm nhọc tâm đam
đam ánh đạo vàng soi nhân thế
thế nhân hồi tỉnh hội hoa đàm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét